123 nhanh

Trang chủ kenhraovat.com

bán buôn bán lẻ bàn phím xách taykien
01.09.2016
SONY    CW Đen         140 
    CW Trắng         140 
    NW series trắng khung         220 
    NW đen enter to         180 
    NW đen có khung         230 
    EH Trắng         260 
    EH đen us         190 
    C         470 
    CS trắng         500 
    BX         560 
    CS đen        
    EJ đen         250 
    EC đen        
    EL đen         175 
    EL trắng         190 
    FS Trắng         250 
    FZ đen         210 
    FZ trắng         250 
    EA đen  khung          250 
    EA trắng khung         260 
    SVF14 đen cáp giữa         180 
    SVF14 Trắng cáp giữa         180 
    FW Đen         180 
    FW trang khung         200 
    SVF 14 đen cáp thẳng         240 
    SVF 14e bạc cáp bên trái         240 
    SVF 14 N bạc         270 
    SE Đen         310 
    SE trắng         310 
    YA Đen         530 
    F1         260 
    F21 đèn         260 
    M đen         220 
    N         200 
    EE trắng         230 
    EE đen         170 
    CA Trắng         170 
    CA đen         180 
    SVE 14 đen         190 
    SVE 14 trắng khung hồng         190 
    SVE14 trắng         320 
    Y đen         320 
    Y trang         290 
    SR đen         200 
    SR đen khung trang         220 
    sb bac         200 
    SB đen         180 
    S trắng         280 
    S đen         270 
    FE đen         410 
    SVE 11 Trắng         210 
    SVE11 đen         230 
    SVS13 đen         190 
    SVS13 bạc         190 
    SVT13         180 
    SVE13 , SVE14a 2 ốc đen         180 
    SVE13 , SVE14a 2 ốc trắng         190 
    SVP 13 bạc         410 
    EG Đen         410 
    EG trắng         410 
    SVE15 đen          200 
    SVE 15 Trắng          190 
    SVF15 Đen          180 
    SVS 15 bạc         270 
    SVF 15 Trắng         190 
    NR trắng          200 
    NR đen         220 
    EB Đen         210 
    EB trắng          210 
    CB trắng         230 
    CB đen         230 
            
LENOVO    Y410, G400, 3000 N100    9 Tháng     100 
    y400 Đời Mới         200 
    Y450 Đen    9 Tháng     140 
    S10 trắng         160 
    S10 đen    9 Tháng     150 
    S110         220 
    S10-2         180 
    S10-2 trắng         180 
    yoga 2-13         240 
    yoga 11s         270 
    yoga 3 pro         100 
    G470    9 Tháng     100 
    G460    9 Tháng     170 
    Z360         180 
    Z460    9 Tháng     115 
    Z470         115 
    G580         130 
    Z570, B590         130 
    G570 , Z560 , G560         130 
    G500 , G510         150 
    S10-3         195 
    G480         100 
    B450         180 
    X200         610 
    S400          130 
    T430         430 
    T440 UK         540 
    T410 song ngữ, bh 6 tháng         510 
    SL400         580 
    SL410         560 
    100-15         300 
    100-14         300 
    yoga13         240 
    E430 ko chuột         460 
    E520         430 
    E125 E120         460 
    E30         410 
    E10         540 
    E40          360 
    G50         140 
    G40         130 
    U350         260 
    U450         210 
    U460        
    Z500         210 
    Z400         150 
    E420         280 
    Y480         190 
    T40         310 
    T60         360 
    G400S         140 
    G500S         150 
            
HP    500, hp520    9 Tháng     160 
    4710S    9 Tháng     240 
    6520S, Hp 540    9 Tháng     150 
    6530S    9 Tháng     140 
    6710b         170 
    6730b         170 
    DV1000         190 
    DV2000/V3000    9 Tháng     140 
    HP 15E         150 
    HP 15E có khung          180 
    17-E         200 
    15AB         240 
    salibok 15         190 
    HP 14N         150 
    Salitbook 14, 14B         170 
    6530b         195 
    6910         160 
    2530p         180 
    2540         240 
    2560         200 
    2730         230 
    2740         290 
    6930p         200 
    DM1         200 
    6540B         210 
    F700         175 
    DV6000    9 Tháng     160 
    4420  khung         230 
    C700    9 Tháng     150 
    CQ40    9 Tháng     135 
    8460         180 
    8460 khung         210 
    8440 us         240 
    8440 ốc         240 
    8530         230 
    8560P         200 
    8540         230 
    8730w         240 
    8560W         240 
    820-G1         280 
    810G1         240 
    840 G1         240 
    9470         360 
    250 G4         280 
    DV2         180 
    DV5  bạc         190 
    DV4T  đen     9 Tháng     130 
    DV4 Bạc         160 
    DV4-3000         160 
    dv4-3000 trắng         240 
    DV3-1000 đồng         200 
    C500 Đen     9 Tháng     140 
    C500 Trắng         150 
    14P         190 
    15p         200 
    M6-k000        
    G4-2000         170 
    M4- 1000         200 
    mini210         150 
    5220         230 
    1103         170 
    MINI 5101         170 
    HP mini 2133    9 Tháng     175 
    CQ43, G4         100 
    CQ42    9 Tháng     110 
    CQ62    9 Tháng     120 
    4310         230 
    4230         210 
    4440 enter to         200 
    4441         200 
    CQ620         160 
    CQ320 , CQ420    9 Tháng     190 
    4520         230 
    4720         260 
    DM3 có khung         190 
    4410 en ter to         190 
    DV6-3000         190 
    DV6-6000         200 
    4530 UK          200 
    4540         190 
    4430         200 
    4320s         270 
    DV3-4000         195 
    dv3000         220 
    mini110         170 
    mini 1000         160 
    CQ50         200 
    X360-15t         240 
    HP 11 ,          240 
    CQ60         180 
    CQ61         190 
    Folio 13        
    CQ20         190 
    CQ10         170 
    DV3-2000          190 
    5330         210 
    DV6 den         190 
    PRB 450G0         180 
    430-G1         220 
    440go         190 
    DM4 dv5-2000         180 
    Envy4 khung         190 
    EnVy M4         280 
    Envy 14         260 
    Envy 14- 3000         240 
    envy 15 -3000         250 
    NX6120         170 
    DV6-7000         210 
    HP DV7 -1000         240 
    DV7-2000         240 
    DV7-6000         230 
    G6-2000 trắng         190 
    G6 - 2000 đen         190 
            
TOSHIBA    A10     9 Tháng     200 
    L10         210 
    M200 Trắng         190 
    M200  Đen         140 
    U500 trắng         200 
    U305         290 
    T230         260 
    NB200         180 
    P200 đen    9 Tháng     150 
    L850 Trắng         160 
    L850, C850         140 
    U200         180 
    L50-A trắng         180 
    L50 A         200 
    C50A         160 
    C50B         190 
    L40A đen         150 
    L40-A trắng         160 
    c40b         160 
    L840 trắng         190 
    R700         240 
    L840          150 
    L840 led         240 
    M640         210 
    A665, A655 a660         190 
    L640    9 Tháng     120 
    L655         130 
            
     
            
liên hệ:anh kiên
dd:0904119094

Liên hệ:
 
  0904119094
  kienta1979
  kienta1979